Dlaczego w prowadzeniu rejestru BDO pomoże belownica do odpadów?

Czym jest rejestr BDO i dlaczego w jego prowadzeniu pomoże belownica do odpadów?

BDO, czyli Bilansowanie Dostaw Odpadów – to system raportowania i bilansowania ilości odpadów generowanych przez twoją firmę. Ma na celu monitorowanie przepływu odpadów od momentu ich powstania aż do ich finalnego zagospodarowania. Dobre prowadzenie sprawozdań BDO jest niezbędne, aby spełnić wymogi prawne związane z ochroną środowiska.

Od kiedy to działa?

BDO został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu). Rejestr jest pierwszym elementem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. od 2020 r. kolejne modły tego rejestru umożliwiają prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu produktów i odpadów w formie elektronicznej. Za działanie niezgodne z ustawami przewidziane są kary od 5 tys. do nawet 1 miliona złotych – za prowadzenie działalności bez rejestru czy transport. UE również nakładać będzie kary na poszczególne kraje członkowskie za każdą tonę nieprzetworzonego odpadu. Wszystko po to żeby zmobilizować do jak najdokładniejszego zamknięcia obiegu odpadów od ich wytworzenia, przez segregowanie, transport, odzysk, przetwarzanie. 

Jakie są korzyści z działania BDO?

Działanie tego systemu powinno przyczynić się do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania.  Dodatkową zaletą jest to, że ów rejestr jest publicznie dostępny. Oznacza to, że każdy podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami, będzie mógł sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Jak w raportach pomoże belownica do odpadów?

Jeśli prowadzisz firmę, która generuje duże ilości odpadów takich jak karton i folia to musisz być w systemie BDO i prowadzić rejestr. Belownica do odpadów jest tak naprawdę na początku tej drogi w układzie zamkniętym obiegu. Zagęszczenie odpadu to pierwszy etap. Kolejnym jest przekazanie go do firmy zajmującej się odbiorem. W kolejnym do recyklera. Z racji, że belownica do odpadów zagęszcza odpad do określonych gabarytowo i wagowo kostek, dużo łatwiej prowadzić taki rejestr. Używając belownicy będziesz:

  • miał precyzyjne pomiary – wagi i objętości odpadu, co za tym idzie twoje sprawozdania będą oparte na rzetelnych i dokładnych danych,
  • zyskasz czas i zwiększysz wydajność pracy, będziesz mógł skupić się na bardziej strategicznych zadaniach,
  • optymalnie zagospodarujesz przestrzeń – skutecznie skompresujesz odpady zaoszczędzając miejsce na magazynie lub w procesie produkcyjnym,
  • zmniejszysz koszty transportu odpadów
  • przyczynisz się do lepszego segregowania odpadów

Wszystko po to, żeby obieg np. kartonu czy folii był zamknięty i jak najbardziej policzalny, pod kontrolą.