Odbiór odpadów z zakładów produkcyjnych a optymalizacja ich składowania dzięki belownicom i kompaktorom. 

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój, efektywne zarządzanie odpadami staje się kluczowym elementem dla przedsiębiorstw. Szczególnie w zakładach produkcyjnych odbiór odpadów jest istotny. Ich ilość może być znacząca, dlatego istotne jest wprowadzenie strategii mających na celu minimalizację, a także ułatwienie procesu odbioru odpadów. Jednym z rozwiązań, które przynosi liczne korzyści, jest stosowanie belownic oraz kompaktorów.

Jakie korzyści są z wstawienia belownicy do zakładu produkcyjnego?

Belownice i kompaktory to urządzenia przeznaczone do zmniejszania objętości odpadów, co ma istotny wpływ na efektywność zarządzania nimi. Poprzez ich wykorzystanie, przedsiębiorstwa mogą znacząco zredukować miejsce zajmowane przez odpady. W szybkim czasie przełoży  się to na zmniejszenie kosztów związanych z transportem i składowaniem. Jednak korzyści idące w parze z zastosowaniem belownic oraz kompaktorów sięgają znacznie dalej. Pierwszym istotnym aspektem jest łatwiejszy i bardziej ergonomiczny proces odbierania odpadów. Dzięki zmniejszonej objętości, odpady są bardziej skondensowane, co ułatwia ich transport oraz manipulację. Odbiór staje się bardziej efektywny i zorganizowany, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów pracowników odpowiedzialnych za ten proces.

Firma RECYKLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, (Paweł 536 180 666 i Norbert 570 303 309) stoi na wysokim poziomie profesjonalizmu i oferuje kompleksowe usługi związane z odbiorem odpadów. Zaangażowanie i specjalistyczna wiedza są gwarantem sprawnych procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo, redukcja objętości odpadów przekłada się także na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Mniejsza ilość odpadów transportowana jest na składowiska, co zmniejsza emisję CO2 oraz obciążenie dla środowiska naturalnego.

Odbiór odpadów może być inwestycją.

Wreszcie, należy podkreślić, że belownice i kompaktory są inwestycją długoterminową. Im więcej da się oszczędzić – szybciej się zwrócą. 

Podsumowując, stosowanie belownic oraz kompaktorów w zakładach produkcyjnych przynosi szereg korzyści. Ułatwiony proces odbioru w połączeniu z profesjonalnymi usługami firm specjalizujących się w odbiorze odpadów stanowi skuteczną strategię zarządzania odpadami, która przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska naturalnego.

 

Zgniatarka do papieru a ewidencjonowanie odpadów w magazynach.

W codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zarządzanie odpadami to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów prawa. Wymogi organizacyjne zwracają uwagę również o dbałość o środowisko i optymalizację procesów produkcyjnych. W kontekście tego, właściwe ewidencjonowanie odpadów w magazynach staje się kluczowym elementem, którego znaczenie nie może być lekceważone. Odpowiednia kontrola nad odpadami przyczynia się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Zgniatarka do papieru – belownica stała się nierozerwalnym elementem pracy w magazynie. 

Wymogi ewidencjonowania odpadów związane z BDO.

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (BDO) wprowadził szereg przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Nakładają one na przedsiębiorstwa obowiązek dokładnego ewidencjonowania swoich odpadów. Firmy zobowiązane są do prowadzenia szczegółowych rejestrów dotyczących ilości, rodzaju oraz sposobu zagospodarowania powstających odpadów. Ewidencjonowanie odpadów w magazynach wymaga zorganizowanej struktury zarządzania. Zwykle obejmuje monitorowanie procesów magazynowych, identyfikację rodzajów powstających odpadów oraz właściwą segregację i transport do właściwych miejsc zagospodarowania.

Zgniatarka do papieru (belownica) jako wspomaganie procesu ewidencjonowania odpadów.

W kontekście efektywnego zarządzania odpadami w magazynie, belownica staje się nieocenionym narzędziem. Kompaktowanie odpadów za pomocą belownicy zmniejsza zajmowaną przez nie przestrzeń w magazynie. Można efektywniej wykorzystać dostępne miejsce. Odpady skompaktowane za pomocą belownicy są łatwiejsze w transporcie. Minimalizujemy koszty logistyczne. Dzięki regularnemu kompaktowaniu odpadów za pomocą belownicy, przedsiębiorstwo może precyzyjnie monitorować ilość powstających odpadów. Ułatwia to prowadzenie dokładnych rejestrów zgodnych z wymogami BDO. Redukcja miejsca zajmowanego przez odpady w magazynie oraz optymalizacja procesów transportu umożliwia przedsiębiorstwu skoncentrowanie się na głównych procesach produkcyjnych, co może przynieść zwiększenie efektywności i oszczędność zasobów.

Belownica a zrównoważony rozwój.

Wnioskując, świadome stosowanie belownicy jako narzędzia do kompaktowania odpadów stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Inwestycja w belownicę przyniesie znaczące korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska.

W dużych magazynach efektywnym rozwiązaniem będzie VB250 belująca papier czy folię do kostek o wymiarze 120 x 80 x 80 cm i wadze nawet do 280 kg.

Rewolucyjne Recyklomaty w Recyklingu

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmienić sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy butelki plastikowe oraz puszki? Nasza firma działa z pasją do ekologii i innowacji. Zawsze próbujemy wyjść poza utarte schematy. Dzięki temu stworzyliśmy recyklomaty, które nie tylko zbierają opakowania, ale również od razu je belują, co przynosi szereg korzyści dla użytkowników i środowiska.

Nasze recyklomaty to rezultat wieloletnich badań i rozwoju, które zaowocowały przełomową technologią kompresji opakowań. Dzięki nim, nasze urządzenia są średnio 5 razy bardziej wydajne niż standardowe recyklomaty dostępne na rynku. To nie tylko zwiększa nasze możliwości, ale również drastycznie zmniejsza ślad węglowy, koszty operacyjne, uczyniwszy nas liderem tej ekologicznej inicjatywy.

Jaki jest stopień kompresji tych recyklomatów?

Ale to nie wszystko! Nasz innowacyjny pomysł pozwala osiągnąć kompresję na poziomie 1:25, co oznacza, że możemy zebrać nawet pięciokrotnie więcej opakowań niż konkurencja. Efektem jest mniejsza częstotliwość opróżniania urządzenia. Zmniejszenie przestrzeni magazynowej prowadzi do optymalizacji i zmniejszenia kosztów prowadzenia systemu kaucyjnego.

Kompresja tych recyklomatów daje dużo możliwości.

Dzięki wysokiej kompresji, nasze recyklomaty zajmują mniej miejsca, co eliminuje potrzebę przebudowy sklepu. Dodatkowo, nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe środki magazynowania, takie jak worki czy inne opakowania, co dodatkowo redukuje koszty. A wszystko to przy zasilaniu 230V, co eliminuje potrzebę zmian w instalacji elektrycznej.

Niewątpliwym atutem jest też specjalna konstrukcja i obudowa umożliwiająca posadowienie tych recyklomatów przed sklepem. Nie jest konieczna wiata czy inne tego typu zabudowanie. Mogą być instalowane jak paczkomaty. Wystarczy 1m2 kostki czy betonu i wyprowadzony przewód zasilania 230V.

Nasze recyklomaty przeszły testy w największej polskiej sieci sklepów!

Dołącz do naszej rewolucji w recyklingu! Poznaj nasze innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko dba o środowisko, ale także sprawia, że proces recyklingu staje się wygodniejszy i bardziej efektywny niż kiedykolwiek wcześniej. Oszczędzaj czas, miejsce i pieniądze, jednocześnie wspierając naszą planetę!

Link do specyfikacji i kalkulacji kliknij tutaj.

Kto zapłaci za butelkomaty?

W ostatnich latach coraz większą uwagę społeczeństwa przyciąga kwestia ochrony środowiska, redukcji odpadów i butelkomaty. Na europejskim, tym bardziej polskim rynku w dalszym ciągu obecny jest “nowy” plastik produkowany na wschodzie. Trafia on do nas bocznymi drogami, przez wielu pośredników, z racji że jest dużo tańszy w produkcji i nawet w transporcie i finalnie jest tańszy od recyklingowego – wypiera on go z rynku powodując hamowanie procesów recyklingowych. Nie dlatego, ale między innymi… Komisja UE wydała dyrektywy które zakładają użycie co najmniej 25 % tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w przypadku butelek PET do 2025 roku i do 2030 r.: co najmniej 30 % tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. W ramach wagi liczyć się będą korpus wraz zakrętką, wieczkiem oraz etykietą, także termokurczliwą. Żeby nie czytać tych wszystkich informacji z stron rządowych powstał ten artykuł. 

Czym jest sieć ROP i Cel Redukcji Odpadów:

Sieć ROP to system, który stawia sobie za cel zwiększenie odzysku opakowań i redukcję ilości odpadów wytwarzanych przez społeczeństwo. W ramach sieci ROP wprowadza się różne rozwiązania, w tym butelkomaty, które mają zmotywować konsumentów do zwrotu używanych opakowań. Jest to też system w którym użytkownicy opakowań ponoszą finansową odpowiedzialność na etapie życia tego produktu aż do momentu, kiedy staje się odpadem. Tak naprawdę głównym zadaniem tego systemu jest zwiększenie finansowania recyklingu odpadów opakowaniowych. 

W jaki sposób przebiegać będzie proces zwiększania finansowania recyklingu. Gdzie w systemie są butelkomaty?

System zakłada wprowadzenie opłaty opakowaniowej, która ma być ponoszona przez wprowadzającego produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Wysokość opłaty opakowaniowej będzie obliczana na podstawie stawek, które zostaną zróżnicowane m.in. ze względu na rodzaj materiału opakowania, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu i możliwość recyklingu. Maksymalna stawka opłaty opakowaniowej wynosić ma 2 zł za 1 kg. 

Co jest celem wprowadzającego produkty opakowaniowe do sprzedaży?

Wprowadzający musi osiągnąć odpowiednie poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, tj. do 2025 r. – na poziomie 77%, a do 2029 r. odpowiednio 90%.

Kim wedle ustawy jest wprowadzający produkty?

System kaucyjny będzie prowadzony przez wprowadzającego produkty, który może być prowadzony przez podmiot reprezentujący. Ważne, żeby on spełniał warunki: 

 • był spółką akcyjną utworzoną przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzających bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, 
 • realizował określone w ustawie obowiązki, 
 • dochody uzyskane w ramach wykonywanej działalności gospodarczej przeznaczał wyłącznie na cele statutowe;
 • wykonywał wyłącznie działalność związaną z gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz organizowaniem i prowadzeniem systemu kaucyjnego.

Ważne jest jeszcze uzyskanie specjalnych pozwoleń i posiadanie kapitału zakładowego co najmniej 5 milionów złotych. 

Czy może jednocześnie funkcjonować kilka systemów kaucyjnych? 

W przypadku utworzenia kilku systemów kaucyjnych podmioty reprezentujące prowadzące te systemy są obowiązane do ustalenia między sobą warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji. Muszą również rozliczyć się z wymiany opakowań lub odpadów opakowaniowych zebranych w ramach prowadzonych przez siebie systemów kaucyjnych. 

Jakie ma obowiązki wprowadzający produkty bądź podmiot reprezentujący?

Przede wszystkim w ramach systemu kaucyjnego musi 

 • zapewnić selektywne zbieranie i odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów objętych systemem, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów,
 • zapewnić transport opakowań do zakładu przetwarzania odpadów,
 • prowadzić ewidencję,
 • rozliczyć kaucje z jednostkami handlowymi / hurtowymi,
 • finansować koszty zbierania opakowań przez jednostki handlowe / hurtowe,
 • finansować wypłaty kaucji dla użytkownika końcowego

Wszystko to będzie możliwe tylko dlatego, że firmom wprowadzającym czy podmiotom reprezentującym przysługuje prawo własności opakowań stających się odpadami w systemie ROP. 

 

Przedstawiamy belownicę VB100. Prasa do folii i kartonu.

Prasa do folii i kartonu – belownica Ecobalers VB100 to rezultat naszej nieustającej pasji do optymalizacji, utrzymania prostoty i zarazem funkcjonalności urządzenia. Została zaprojektowana tak, aby móc belować folię do wagi kostki aż 120 kg. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Myuślimy o zrównoważonym rozwoju, minimalizując zużycie energii i redukując ilość odpadów.

Jakie ma zalety VB100?

Szeroki otwór wrzutowy pozwala na wygodną i ergonomiczną pracę ale i też uzyskanie wymiaru kostki pozwalający na ułożenie dwóch obok siebie na palecie euro. 

Prasa do folii VB100 ma kompaktową budowę. Jej wysokość to zaledwie 215 cm. Dzięki temu da się ustawić w niewysokich pomieszczeniach. Dzięki tej wysokości można ją również przewozić za pomocą usług kurierskich. 

Intuicyjny panel sterowania oraz ergonomiczny design sprawiają, że obsługa belownicy staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. Minimalny nakład pracy, maksymalna wydajność.

Już nie musisz obawiać się wiązania beli. Zaprojektowaliśmy system tak, żeby pracowało się wygodnie i powtarzalnie. W zależności od miejsca w którym będzie ustawiona belownica, możemy zamontować taśmy z przodu, od frontu jak i z tyłu. 

Zastosowanie:

Belownica Ecobalers znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, w tym w recyklingu, przemyśle spożywczym, magazynowaniu i wielu innych. Jej wszechstronność sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla firm dążących do efektywności i zrównoważonego rozwoju.

12 ton nacisku daje szersze możliwości w stosunku do podstawowych modeli dostępnych na rynku. 

Dlaczego warto wybrać ten model?

Jest efektem wieloletniego doświadczenia i naszej pracy jako lidera na rynku posiadającego tysiące zadowolonych klientów. W 100% odpowiada oczekiwaniom użytkowników. Patrząc na bezawaryjność poprzednich modeli możemy śmiało powiedzieć, że przysłuży się Wam na długie lata. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy.

Recyklomat a zmiana, którą przyniesie 2025 rok

Wkraczamy w nową erę świadomego konsumpcjonizmu! Od początku przyszłego roku Polska wprowadza rewolucyjny System Kaucyjny, który zmieni nasze podejście do plastiku. Jej częścią będzie recyklomat (butelkomat). Oto krótka instrukcja, jak to będzie działać:

Recyklomat i kaucja na Opakowaniu:

Każde plastikowe opakowanie będzie miało dodatkową kaucję. Dodatkowe kilkadziesiąt groszy sprawi, że twoje opakowanie stanie się bardziej wartościowe niż kiedykolwiek wcześniej. Recyklomaty są kluczowym ogniwek w tym systemie, pomagając nam osiągnąć cel zerowego marnotrawstwa plastiku.

Zwrot w Recyklomatach:

Gdziekolwiek będziesz, powienieneś w pobliżu znaleźć Recyklomat. Większość producentów zadba o to, żebyś mógł go szybko znaleźć. Zawsze po spożyciu produktu będziesz mógł wrzucić opakowanie do Recyklomatu. Wtedy urządzenie zwróci ci kaucję. Będzie ona najprawdopodobniej w formie vouchera z sieci sklepów na którego terenie zostanie on zainstalowany.

Plastik w Zamkniętym Obiegu:

Zebrane przez Recyklomaty plastikowe opakowania trafią do zamkniętego obiegu. Mamy wtedy pewność, że materiał jest recyklingowany i będzie ponownie użyty do produkcji nowych opakowań. Nowe prawo, które wkrótce zacznie obowiązywać producentów zakłada, że plastikowe nakrętki mają być na stałe przyczepione do butelek i razem z nimi trafiać do obiegu.

Współpraca Producentów:

Producenci są kluczowym ogniwem systemu. Spodziewamy się, że coraz więcej firm zaangażuje się w tworzenie opakowań przyjaznych dla środowiska i wspierających system kaucyjny. Organizacje reprezentujące grupy producentów będą inwestować w takie rozwiązania jak recyklomaty. Będą jednocześnie odpowiedzialne za jak największy udział recyklingowego plastiku w produkcji nowych opakowań.

 

Pamiętaj:

 1. Kupuj ze świadomością: Wybieraj produkty z plastikowym opakowaniem z dodatkową kaucją.
 2. Oddaj do Recyklomatu: Po zużyciu produktu, wrzuć opakowanie do Recyklomatu. Maszyna automatycznie zidentyfikuje opakowanie i zwróci ci kaucję.
 3. Zamknięty Obieg Plastiku: Zebrane opakowania plastikowe będą trafiać do procesu recyklingu, a materiał będzie ponownie wykorzystywany do produkcji nowych opakowań.

Dlaczego warto?

 • Ochrona środowiska: Redukcja ilości plastiku w środowisku i promocja zrównoważonego stylu życia.
 • Ekonomia: System kaucyjny stymuluje recykling i tworzy nowe możliwości biznesowe.
 • Społeczność: Angażowanie społeczności w dbanie o środowisko i kreowanie przyszłości bez nadmiernego plastiku.

Butelkomat w Systemie Zamkniętego Obiegu Plastiku: Zrównoważona Przyszłość dla Ochrony Środowiska

W obliczu rosnącej troski o środowisko naturalne i konieczności ograniczenia ilości odpadów plastikowych, coraz więcej krajów wprowadza innowacyjne rozwiązania. Idealnym przykładem jest butelkomat w systemie zamkniętego obiegu plastiku. Ten nowoczesny system jest krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest zminimalizowanie ilości plastiku w odpadach zmieszanych – które nie podlegają dalszemu sortowaniu.

Idea zamkniętego obiegu:

System zamkniętego obiegu plastiku opiera się na zasadzie, że producenci i konsumenci wspólnie ponoszą odpowiedzialność za gospodarkę odpadami. W ramach tego systemu, producenci plastikowych butelek są zobowiązani do wprowadzenia opłat kaucyjnych na swoje produkty. Klienci, którzy zakupują napoje w plastikowych butelkach, płacą dodatkową opłatę, a następnie mogą ją odzyskać, oddając butelki do specjalnych automatycznych urządzeń zwanych butelkomatami.

Butelkomat: Jak działa?

Butelkomat jest automatyczną maszyną, która przyjmuje puste plastikowe butelki od klientów i zwraca im wcześniej wpłaconą kaucję. Proces jest prosty: użytkownik umieszcza butelkę w specjalnym otworze, a maszyna automatycznie rozpoznaje rodzaj butelki i przyznaje odpowiednią kwotę kaucji. Te innowacyjne urządzenia są zazwyczaj dostępne w miejscach publicznych takich jak supermarkety czy stacje benzynowe.

Korzyści systemu zamkniętego obiegu:

 1. Redukcja odpadów plastikowych: System ten skutecznie zniechęca do wyrzucania butelek plastikowych do tradycyjnych koszy na śmieci. Przyczynia się do znaczącej redukcji ilości odpadów.
 2. Zachęta do recyklingu: Klienci, którzy są częścią systemu zamkniętego obiegu plastiku podnoszą społeczną świadomość ekologiczną.
 3. Ograniczenie wpływu na środowisko: Mniej odpadów plastikowych oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska, co wpływa korzystnie na ekosystemy lądowe i morskie.
 4. Promowanie zrównoważonego społeczeństwa: System zamkniętego obiegu plastiku pomaga promować zrównoważone podejście do gospodarki i konsumpcji, co jest kluczowe dla długoterminowej ochrony środowiska.

Podsumowanie:

Wprowadzenie butelkomatów w systemie zamkniętego obiegu plastiku to krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. To rozwiązanie nie tylko zmniejsza ilość plastikowych odpadów, ale także kształtuje postawy społeczeństwa w kierunku bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. W miarę jak coraz więcej krajów wprowadza tego typu inicjatywy, możemy być pewni, że nasze działania przyczynią się do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

W następnym artykule znajdziecie Państwo nasze konkretne rozwiązanie, które jest dużo bardziej ekonomiczne niż inne funkcjonujące na rynku. Jest wynikiem naszego doświadczenia w dziedzinie projektowania i serwisowania belownic.

Polski producent – czyli jaki? Belownica do folii w myśl zasady dobre bo polskie.

Wszystko zaczęło się w 1991 roku od godła “Teraz Polska”. Otwarcie granic na towary importowane pokazało społeczeństwu nowe możliwości. Wraz z nimi miały rozwijać się polskie firmy stając się coraz bardziej efektywne, konkurencyjne z zachodnimi. Autorem hasła był aktor Wiktor Zborowski a znak graficzny zaprojektował prof. Henryk Chyliński (twórca znaków Polskiego Radia czy Orlenu). Dziś konkurs “Teraz Polska” realizowany jest w 3 kategoriach: najlepsze produkty i usługi, dla gmin, dla przedsięwzięć innowacyjnych. 

Gdzie w tej przestrzeni jest miejsce na Polskiego producenta?

Ponad 30 lat po rozpoczęciu transformacji określenie polski producent wciąż brzmi dumnie. Ale znaczenie jest szersze. Odzwierciedla je ciągła walka o przetrwanie. Konkurencja jest kilkanaście razy większa niż kilkanaście lat temu. Firmy muszą ciągle podejmować strategiczne decyzje czy stawać w szranki z zachodnimi / wschodnimi producentami czy szukać niszy? Decyzje prowadzą w różne strony. Dzieje się tak dlatego, że dla części rodaków, to co zachodnie wciąż wydaje się lepsze. Dlaczego? Wynika to w dużej mierze z historii, sentymentów ale i też z udowodnionych tez, że na tamten rynek producenci bardziej się “starają” i dlatego produkty jakościowo są tam lepsze. Ale to tyczy się światowych koncernów. Inaczej ma się sama “zachodnia produkcja”. Jest ona dużo bardziej “skalkulowana” niż nasza rodzima. Decydują regulacje unijne i wiele innych parametrów o których nie zastanawiamy się na co dzień. Efektem są w dużej mierze urządzenia dobre ale nie “takie jak kiedyś”. 

Dziś doskonale rozumiemy znaczenie słowa “downsizing” – silniki samochodów coraz mniejsze, wymagania z unii coraz większe – co za tym idzie kto ma patenty, jest wiodącym dostawcą rozwiązań ten wygrywa – a też często jest lobbystą. Gdzie się podziało spojrzenie na trwałość? 

Ecobalers – polska marka, polski producent – belownica do folii czyli jaka?

Walcząc o zadowolonego klienta potrafimy zrezygnować z półśrodków czy skomplikowanych rozwiązań. Stawiamy na proste, tanie ale trwałe, łatwe w utrzymaniu, dające się serwisować elementy. Przez lata obserwowaliśmy jak zachodni producenci “odchudzają” swoje belownice do granic możliwości. Blachy stawały się coraz cieńsze, zasilacze coraz mniejsze – wszystko w myśl “eco”. Gdzie jest w tym wszystkim zadowolony klient? Gdzie jest trwałość? Przykładowo wprowadzając do swoich produktów pod marką “ecobalers” zasilacze – testowaliśmy je poprzez symulację 2 letniej pracy w ciągu kilku tygodni. Testy były rygorystyczne. Zasilacz nie miał “tylko przeżyć” ale jego najważniejszym zadaniem było utrzymanie głównych parametrów. Wszystko po to żeby pracował o wiele dłużej niż wskazuje okres gwarancji. To samo dotyczy konstrukcji. Folia jest trudnym odpadem. Wymaga nieco większego nacisku który przeciwstawić musi się znacznej sprężystości tego odpadu. Najwyższa jakość jest jedynym wyborem. Dobre materiały, umiarkowana cena (na pewno lepsza niż w przypadku zachodnich marek), normy bezpieczeństwa, funkcjonalność, łatwość w obsłudze i wygoda użytkowania – to są cechy które lubimy i robimy wszystko, żeby użytkownik ecobalers zauważył je od razu. Zapoznaj się z modelem VB60 z trybem „folia”.

Czym jest rejestr BDO i dlaczego w jego prowadzeniu pomoże belownica do odpadów?

BDO, czyli Bilansowanie Dostaw Odpadów – to system raportowania i bilansowania ilości odpadów generowanych przez twoją firmę. Ma na celu monitorowanie przepływu odpadów od momentu ich powstania aż do ich finalnego zagospodarowania. Dobre prowadzenie sprawozdań BDO jest niezbędne, aby spełnić wymogi prawne związane z ochroną środowiska.

Od kiedy to działa?

BDO został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu). Rejestr jest pierwszym elementem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. od 2020 r. kolejne modły tego rejestru umożliwiają prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu produktów i odpadów w formie elektronicznej. Za działanie niezgodne z ustawami przewidziane są kary od 5 tys. do nawet 1 miliona złotych – za prowadzenie działalności bez rejestru czy transport. UE również nakładać będzie kary na poszczególne kraje członkowskie za każdą tonę nieprzetworzonego odpadu. Wszystko po to żeby zmobilizować do jak najdokładniejszego zamknięcia obiegu odpadów od ich wytworzenia, przez segregowanie, transport, odzysk, przetwarzanie. 

Jakie są korzyści z działania BDO?

Działanie tego systemu powinno przyczynić się do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania.  Dodatkową zaletą jest to, że ów rejestr jest publicznie dostępny. Oznacza to, że każdy podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami, będzie mógł sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Jak w raportach pomoże belownica do odpadów?

Jeśli prowadzisz firmę, która generuje duże ilości odpadów takich jak karton i folia to musisz być w systemie BDO i prowadzić rejestr. Belownica do odpadów jest tak naprawdę na początku tej drogi w układzie zamkniętym obiegu. Zagęszczenie odpadu to pierwszy etap. Kolejnym jest przekazanie go do firmy zajmującej się odbiorem. W kolejnym do recyklera. Z racji, że belownica do odpadów zagęszcza odpad do określonych gabarytowo i wagowo kostek, dużo łatwiej prowadzić taki rejestr. Używając belownicy będziesz:

 • miał precyzyjne pomiary – wagi i objętości odpadu, co za tym idzie twoje sprawozdania będą oparte na rzetelnych i dokładnych danych,
 • zyskasz czas i zwiększysz wydajność pracy, będziesz mógł skupić się na bardziej strategicznych zadaniach,
 • optymalnie zagospodarujesz przestrzeń – skutecznie skompresujesz odpady zaoszczędzając miejsce na magazynie lub w procesie produkcyjnym,
 • zmniejszysz koszty transportu odpadów
 • przyczynisz się do lepszego segregowania odpadów

Wszystko po to, żeby obieg np. kartonu czy folii był zamknięty i jak najbardziej policzalny, pod kontrolą. 

Prasa do śmieci 1100l – dlaczego im prostsza tym lepsza.

Na rynku znajdziecie kilku lub kilkunastu producentów pras do śmieci przeznaczonych do kontenerów 1100 litrowych z odpadami komunalnymi. Prasa do śmieci 1100l różni się pod względem konstrukcyjnym. Jedne mają podnoszoną podłogę inne nie. Co za tym idzie różnią się również rozpiętością cenową. Wiadomo – każdy zachwala swoje rozwiązanie. My również. O tym jest ten artykuł.

Dlaczego prosty kompaktor bez podnoszonej podłogi opłaca się bardziej?

Założenia w produkcji tej maszyny były jasne – ma być solidna, prosta, bezawaryjna i tania. Przez to, że konstrukcja jest nieskomplikowana – maszyna jest najtańsza na rynku. Dlatego też czas w którym zwraca się kupującemu jest krótszy. Rekordzista „zwrócił” koszt zakupu w przeciągu pół roku. Dodatkowo przy kilku setkach sprzedanych urządzeń mimo obaw klientów o łamanie się kół w kontenerach – nie odnotowaliśmy tego problemu – możemy stwierdzić, że go nie ma.

Dlaczego prasa do śmieci 1100l bez podnoszonej podłogi nie niszczy kółek kontenera?

Jak każdy producent, podczas testów urządzenia dokonaliśmy szeregu pomiarów. Na każde kółko przy maksymalnym nacisku „łapy” działa siła w przeliczeniu na wagę około 55 kg. Wytrzymałość każdego kółka według danych producenta to 100 kg. Więc zapas jest dwukrotny. Ryzyko można zminimalizować do zera prawidłowo ustawiając wysokość podstawy urządzenia, tak żeby w momencie maksymalnego nacisku podłoga kontenera opierała się na podstawie kompaktora. Instrukcję jak to zrobić znajdziecie w tym filmie.

Dlaczego zrobiliśmy wersję z podnoszoną podłogą?

Inni producenci mają takie rozwiązanie i chcieliśmy mieć również takie ale i dać wybór. Dziś po kilku latach sprzedaży możemy powiedzieć, że stosunek sprzedanych kompaktorów bez podnoszonej podłogi do tych z podnoszoną jest większy niż 10:1

Fałszem jest twierdzenie, że podnoszona podłoga pozwala na większy stopień kompresji przy mniejszej ilości cykli. Testy pokazują że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie maksymalnie 2-3x zmniejszyć objętość odpadów w kontenerze niezależnie od tego czy ma podnoszoną podłogę czy nie.  Czyli oszczędność jest taka sama. Jedynie cena zakupu jest niższa – czyli o 1-2 kwartały szybciej zwróci się tańszy w zakupie produkt.

Ile lat ma najstarszy sprzedany kompaktor?

Pierwszy kompaktor z serii VC1100 został sprzedany w 2017 roku i pracuje do dzisiaj. Podstawą tak długiego działania jest regularne smarowanie i coroczna wymiana oleju. Jedynym mankamentem po tylu latach z naszego punktu widzenia jest zdarta farba z podłogi kompaktora. Jest ona efektem braku dopasowania wysokości podstawy urządzenia do wysokości podłogi kontenera. Także nawet tego „defektu” można uniknąć. Na koniec zawsze możecie się do nas zwrócić przy okazji corocznego serwisu o wymianę, odkupienie urządzenia lub po prostu odmalowanie konstrukcji.

Belownica do aluminium a recykling.

W tym artykule dowiesz się do czego służy belownica do aluminium. Jak działa i dlaczego jest pierwszym ważnym elementem w recyklingowym cyklu tego surowca. 

Do czego służy belownica do aluminium?

Zadaniem tego urządzenia jest maksymalna kompresja już zgniecionych puszek aluminium. Efektem procesu są kostki wygodne w transporcie, dostosowane do procesu recyklingu. Stopień kompresji powoduje znaczne obniżenie kosztów transportu. Przykładowo w jednym “big bagu” (90x90x110cm = 0,89 m3) mieści się do 120 kg puszek aluminiowych już wstępnie zgniecionych. Belownica o nacisku 80 ton stworzy kostki o wymiarze około 40x40x20cm czyli 0,032 m3 i wadze od 12-15 kg. Osiągniemy stopień kompresji bliski 75%. 

Dlaczego w recyklingu aluminium liczby są tak istotne?

Aluminium jest najbardziej wartościowym surowcem wtórnym w odpadach komunalnych. Wartość jednej tony puszki do napojów oscyluje w skupach w granicach 2-3 tyś złotych. Wyprodukowane nowe puszki to koszt 8-10 tyś złotych. Dlatego tak istotny jest recykling tego odpadu. Żeby miało to sens – jego przewożenie do przetworzenia musi być bardzo wydajne. Najlepiej jak puszki zostają sprasowane do postaci bel / kostek wygodnych w transporcie. Wysoka kompresja przekłada się na wyższe ceny w skupach. 

Co zyskujemy inwestując belownicę do aluminium?

Przede wszystkim niższy koszt transportu. Na TIR-a możemy zmieścić 3,5 razy więcej tego odpadu do przetworzenia w formie sprasowanych kostek niż w przypadku przewożenia puszek aluminiowych “luzem”. Jeszcze prościej: zamiast wysyłać 4 transportów – wysyłamy 1. Jaka to oszczędność kosztów łatwo policzyć!

Czy da się belować tylko puszki aluminiowe?

Każdy odpad aluminiowy zgnieciony belownicą o nacisku od 50 do 80 ton będzie formował wygodne w transporcie bele. 

Jak to się przekłada na recykling tego surowca?

Aluminium w produkcji jest jednym z najpowszechniej używanych metali. Producenci potrafią zmniejszyć zużycie energii o 95%, znacząco obniżyć emisję CO2 wykorzystując w produkcji aluminium pochodzące z recyklingu. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo łatwo poddać recyklingowi ten surowiec. W procesie produkcji czyste aluminium łączy się z innymi pierwiastkami. procesy te wymagają dużych nakładów energii i powodują powstawanie nowych związków.  Recykling aluminium pozwala ograniczyć wydobycie rud boksytu. 

Dlatego obecnie ¾ wyprodukowanego aluminium cały czas jest w obiegu zamkniętym – czyli poddawane jest recyklingowi cały czas. 

Nie inaczej jest w przypadku recyklingu puszek aluminiowych. Nie muszą być czyszczone ani pozbawione etykiet (jak w przypadku choćby butelek). Dlatego procesy recyklingu pozwalają zaoszczędzić do 95% energii niż wyprodukowanie nowej puszki. 

Aluminium to głównie puszki aluminiowe. Zawartość tego surowca waha się od 40 do 80% a w przypadku puszek ciśnieniowych po aerozolach nawet od 60 do 80%. 

Według danych w ostatnim roku odzysk aluminium w Polsce wynosi 60-65%. Jest to więcej niż wymagają przepisy UE. Ale wynik pokazuje, że w firmy działające w biznesie recyklingu aluminium mogą jeszcze coś zrobić. 

Kilka procent uda się odzyskać dzięki lepszej segregacji odpadów. Aluminium to metal – powinien trafiać do żółtych kontenerów. Tak samo jest z folią aluminiową. Niestety badania pokazują, że ponad połowa samorządów wskazała, konieczność powtórnej segregacji  zmieszanych odpadów komunalnych. 

Dodatkowe kilka-kilkanaście procent uda się uzyskać rozbudowując instalacje komunalne. Dodatkowe separatory i inne elementy oddzielające poszczególne metale. 

Aluminium da się również odzyskać na końcowych etapach w spalarniach odpadów. Szacuje się, że nawet 2-3 tyś ton aluminium można odzyskać z popiołów.

Dlaczego serwis belownicy jest tak ważny?  

W tym artykule dowiesz co to jest serwis belownicy, co to jest DTR, OWG i dlaczego obsługa posprzedażowa jest wyznacznikiem pełnej satysfakcji z zakupu urządzenia. 

O czym możesz nie wiedzieć szukając belownicy czy kompaktora?

Kupując urządzenie do zmniejszania objętości odpadów zamierzasz zmniejszyć koszty. Inwestujesz po to by zaoszczędzić czas, miejsce, zredukować koszty a nawet zamienić je w przychód. Żeby robić to jak najdłużej się da musisz pamiętać o warunkach gwarancji urządzenia i wszystkich dużych i małych sprawach wydłużających żywotność tych urządzeń.

Serwis belownicy a OWG i DTR?

OWG (ogólne warunki gwarancji) i DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) zostały stworzone dla użytkowników a nie dla producentów. W pierwszym producent określa co trzeba zrobić aby utrzymać gwarancję. W drugim pokazuje jakie działania wydłużają żywotność urządzenia. 

Prace administracyjno-biurowe ograniczają się do wysłania skanu podpisanej karty gwarancyjnej na serwis@ecobalers.com i wykonaniu serwisu urządzenia w pierwszym i drugim roku trwania gwarancji. 

Po zapoznaniu się z tymi dokumentami zdobyta wiedza chroni Ciebie przed niepotrzebnym wydatkiem.  Ograniczysz do minimum możliwość bezpodstawnego wysłania zgłoszenia gwarancyjnego. Musisz wiedzieć, że większość problemów czy sytuacji jakie mogą się wydarzyć i ich rozwiązania opisane są właśnie w DTR. Np. zagięty kawałek kartonu czy folii który bardzo niefortunnie wcisnął się między ścianę a płytę prasującą zablokował czujnik i unieruchomił maszynę. Serwis jest niepotrzebny. Wystarczy wyjąć ten odpad i odblokować czujnik. 

Podstawą jest wymiana oleju.

Tak jak w przypadku samochodów, wymiana oleju jest niezbędną czynnością która zapewni trwałość silnika i układu hydraulicznego. Olej zmniejsza tarcie elementów, które poruszają się wewnątrz układu i pomaga w prawidłowym odprowadzeniu ciepła. Brak wymiany oleju skutkuje utratą jego właściwości. Zwiększa się temperatura. Zasilacz szybciej się zużywa, rośnie awaryjność i podatność na uszkodzenia. Brak wymian oleju przyczyni się również do zwiększenia hałasu. 

Jaki będzie efekt regularnych serwisów?

Przede wszystkim unikniesz dodatkowych kosztów. Naprawa zasilacza bądź jego wymiana to 40-50% wartości urządzenia. Koszt corocznego serwisu jest kilkukrotnie mniejszy. 

Coroczna wymiana oleju i przestrzeganie zapisów w OWG i DTR przyczynią się do wieloletniego użytkowania belownicy czy kompaktora. Potwierdzają to setki prawidłowo serwisowanych pracujących w kraju i zagranicą naszych urządzeń. Najstarsze mają ponad 10 lat i pracują dalej. 

Jak wygląda procedura?

Po podpisaniu karty gwarancyjne i wysłaniu na adres serwis@ecobalers.com mamy pewność, że urządzenie jest objęte gwarancją.

Przed pierwszym serwisem (zwykle w 6-tym miesiącu trwania gwarancji) nastąpi kontakt z naszej strony, potwierdzenie danych i planowana data serwisu. 

Jakie są dodatkowe plusy?

Regularne wizyty (o ile można tak ją nazwać jeśli jest tylko raz w roku) będą powodować monitorowanie sytuacji w zakładzie. Być może wraz z rozwojem biznesu, zwiększeniem się ilości odpadów będzie trzeba wymienić na większą belownicę? Bądź zamienić na inny typ. Stały kontakt z producentem przydaje się w takiej sytuacji. Jako firma zajmująca się serwisem używanych belownic i produkująca nowe możemy przedstawić szereg dodatkowych opcji – odkupienie, zamianę, czy serwis

Skip to content